top of page

Profile

Join date: Mar 6, 2024

About

Nhà xưởng là một phần quan trọng của nền kinh tế, nơi sản xuất và chế biến hàng hóa quan trọng. Để bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh trong quá trình sản xuất, việc lắp đặt hệ thống camera quan sát là một giải pháp hiệu quả. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về việc lắp đặt camera quan sát cho nhà xưởng của bạn.

Bước 1: Đánh Giá Rủi Ro và Xác Định Vị Trí Chiến Lược

Trước hết, hãy thực hiện một đánh giá rủi ro chi tiết để xác định những khu vực quan trọng cần được giám sát. Điều này bao gồm các cổng ra vào, khu vực lưu trữ hàng hóa quan trọng, máy móc và các điểm quan trọng khác. Dựa trên đánh giá này, xác định vị trí lắp đặt camera quan sát sao cho chúng có thể bao quát mọi góc cạnh quan trọng.

sinhvienvodoi21

More actions
bottom of page